Vi karterar sjöfart

Copernicusprogrammets Sentinel-1 data möjliggör uppföljning av flera aspekter av sjöfart och är inte beroende av molnfrihet. Bilderna nedan visar den samlade informationen från september till och med december 2016.

Bilden nedan visar hur fisket utanför Skagen koncentreras till den östliga läsidan i ganska direkt anslutning till hamnen. Alla som har angjort Skagen med segelbåt vet att det kan vara ganska trångt mellan trålarna.

fiske_skagen

Utanför Preemraff vid brofjorden ligger oljetankers ibland och väntar på att få lossa olja. Oftast lägger de sig i lä av Bohus Malmön, men ibland också innanför Lindholmen i lä av Kornöarna som ligger utanför Lysekil.

angoring_brofojorden

Det är desto trängre i Engelska kanalen där alla trafik till Nordeuropeiska hamnar samsas med vindkraftverk och färjetrafik. Trafiken är strikt reglerad med tydliga angöringsområden, avgränsade och separerade farleder och täta vindkraftparker. Båtarna ligger inte och väntar på redden för lossning och lastning, de ankrar upp långt utanför kusten.

engelska_kanalen

Båtar som väntar på att få angöra den stora hamnen i Antwerpen och båttrafiken som klyver angöringspunkten i två delar.

engelskakanalen_angoring_farled

175 vindkraft i Themsens utlopp med strikt geometriskt mönster och likartad radarreflektion från rotorblad och torn.

vindkraft_themsen

Även i Kertjsundet mellan Svarta havet och Azovska sjön är båtrafiken reglerad med tydliga områden för angöring och ankring i väntan på passage av brobygget mellan Ryssland och Krim.kertjsundet

Ankringsplatsen i Azovska sjön är tydligt uppdelad för att ge plats för farleden, men trafiken är inte lika intensiv som från hamnen i Antwerpen ovan.  De enskilda skeppen är tydligt urskiljbara och man se blommönster som tyder att skepp har legat förankrade på samma punkt under ett flertal satellitpassager.

azovska_sjon

We map forest

Forest mapping is at the heart of what we do at Geografiska informationsbyrån. As forest comprise vast areas it is as made for remote sensing and EO. Forest information can be produced for a wide range of costumers with different information needs. It might be an investor who wants to learn more about the background of the company and the natural assets it possess, a NGO investigating the exploitation of natural resources in a far off region or a company that wants to follow up harvests or other forestry practices within it’s own holdings.

timber_roadsSentinel 2 mosaic over parts of Liberia displaying the emergence of a timber road network and the subsequent partial harvest of the tropical forest.

In som geographic regions the optical sensors on Sentinel 2 and related satellites mostly detect the light reflected by clouds. In those regions Sentinel 1 is an interesting alternative with active radar, penetrating clouds and revealing the situation on the ground . Palm oil plantations in Indonesia can for example be monitored in an efficient way with Sentinel 1. Giving good opportunities to display if the pal oil produced comes from a sustainable source or from areas with past or ongoing deforestation.

sumatraSentinel 1 image over parts of Sumatra displaying both natural forest and palm oil plantations, shrimp paddies and the Taman National Park.

For detection of forest damage a combination of optic and radar satellite data is useful. With optic data changes in greenness and leaf area can be detected and small changes in both health and caused by management can thus be monitored.  Radar data can be used to detect and estimate the effects of wind throws even if the sky continues to be cloudy as often during winter and autumn.

windthrowsClearings of different sizes displayed with a plant phenology index at a test site in mid Sweden.

With very high resolution imagery the status of individual trees can be monitored and single tress detected an mapped. This is of interest for both forestry and park management. In combination with lidar data more information can be extracted and presented as texture and height are important information distinguishing between trees, shrubs and other vegetation.

TradkarteringTrees mapped in the southern Swedish city Jönköping, displaying the analytical strength in the combination of EO and lidar data.

 

 

Vi kan geodata

Behöver ni veta mer om geodata? Vi berättar om de senaste trenderna. 

 • Vilka data som tillgängliggörs av Svenska myndigheter och hur de kan användas
 • Big Data och koppling till geografisk analys
 • Copernicus och fria satellitdata
 • Laserdata och möjligheter med 3D
 • Crowd sourcing av bilder, data och kartering
 • Riskanalys och klimatförändringar

 Vi erbjuder lunchseminarier och workshops för att

 • Stärka er kompetens inom geodata och dess användning
 • Väcka tankar om hur ni kan nyttja denna information som
  stöd för bättre bedömningar, nu och i framtiden
 • Informera om vägar för att på ett enkelt och smidigt sätt tillgodogöra sig informationen

Vill du veta mer och diskutera en lösning för din organisation?
Kontakta Sara, Tobias eller Gregerkontakt@geografiskainformationsbyran.se och besök gärna www.geografiskainformationsbyran.se

We map water

Water can be mapped for several reasons and in several different ways.
Together with WSP has Geografiska informationsbyrån mapped the surface area of hydro power reservoirs in northern Sweden. This was done as part of analysis of the current water volume in the reservoirs and can be done on a regular basis to monitor the potential supply potential of hydro energi.

Namnlös

For the Swedish Geological Survey, SGU,   Geografiska informationsbyrån has  developed a method to detect ditches and other hydrological disturbances in Swedish peatlands. The method is based on lidara data and atomated analyses of the Swedish National Height model with a spatial resolution of two meters.

Namnlös2

Risk of flooding can be mapped with to create risk maps for spatial planning and insurance  companies, e.g.. The map below is a flood risk map over Järfälla municipality north of Stockholm based on the 2m National Height grid of Sweden.

The future extent of water can be mapped, e.g. for the since more than 100 years planned and debated Stiegler´s Gorge reservoir and hydropower dam in Tanzania, cutting of the Rufiji river and if built creating a huge inland water body in the Selous  wilderness. The analysis was made in GEE.

stieglers

Mapping water can lead to mapping of none water. Oil plattforms in the North Sea are distinkt in the Sentinel 1 data. Water is dark and the platforms are bright as stars on a night sky in August.

riggs

Sometimes the water is ubstructing the mapping as is the case of habitat mapping in coastal waters. Sentinel 2 data is a excellent base for habitat mapping in clear waters, and can be used habitat mapping even in Swedish waters.Namnlöst

 

Syrien -ett land i brand

Det började brinna i Syrien under 2012; det hade brunnit förut också, men inte lika mycket som nu. Omfattningen av bränderna kan man följa både på Google Earth och på Nasas brandtjänst FIRMS.
2010                                                            2011
2012                                                            2013
brand_2012   brand_2013
På Firms, bilderna ovan, ser man tydligt hur mängden bränder ökar markant under 2012, speciellt är det skogsområden söder om gränsen till Turkiet, norra Latakiaprovinsen som brinner, men till delar även söder om Homs. 2013 är det stora delar av västra Hamaprovinsen som står i brand. I Latakia är det skog som brinner, bilden nedan är över ett område runt  35°51’8.02″N och  36° 1’44.20″O. De bruna områdena är skog som har brunnit och de gröna är kvarstånds skog.
brand_ge_2012
I västra Hama är det inte skog som brinner, där brinner fält och städer. Tittar man närmare på Homs i Google Earth, så möts man av en stad i ruiner.
Röken från ett brinnande hus syns tydligt i Google Earth på bilderna från 2012-08-29 på  34°44’6.47″N och  36°42’38.53″O. Rasmassorna från närliggande hus har spridit sig över gatorna.
2012-08-29
Homs_29812_brand
Följer man röken så kommer man till ett område som inte drabbats av samma förödelse ännu. 2014 är även det området området demolerat. Positionen är  34°44’8.45″N och  36°42’58.21″O. Förödelsen är fullständig.
2012-08-29                                               2014-04-03
 
Det är väldigt mycket väldigt högupplösta bilder över Syrien från 2014, men från 2015 är setnästan inga alls. Det finns några på gränsen mot Turkiet, men det är för att bilderna till största delen är tagna över Turkiet. Därför kan man inte se vad som har hänt i tills exempel Kobane, men man kan hitta spår efter strider i Damaskus. Bilden nedan är från 2014-04-03 den också och visar fullständigt demolerade hus. Det kan naturligtvis bero på annat än inbördeskrig. Men att det brinner i Syrien och att många har anledning att fly det kan vi se med hjälp av satellitbilder och analyser
2013-08-27                                           2014-04-03