Kartdagarna 2017

Imorgon är det dags för Kartdagarna 2017. En sådan där tillställning som bara kommer, plötsligt är det dags att leverera, även om tiden inte riktigt finns.

Imorgon tisdag skall Sara, Johnnie och Greger hålla ett mini-Mapathon för att hjälpa Läkare utan gränser med kartunderlag. Kommer ni tidigt och saknar någon vettig sysselsättning så är det bara att hugga in. Ni hittar dem klockan 9 i Mältaren.

Samtidigt kommer Tobias vara med på en workshop om Grön Infrastruktur, analyser och underlag och hur detta kan integreras i planprocessen. Workshopen hålls i Tunnbindaren tillsammans med Magnus och Anna från Calluna.

På onsdag berättar Greger om hur man kan processa och visualisera stora rastermängder i samarbete med Pitney Bowes och MapInfo.

På torsdag presenterar Sara eoMapper, en tjänst för skogs och jordbruk som Geografiska informationsbyrån har tagit fram i samarbete med Södra Kartfabriken. Det är en betaversion så vi håller tummarna för att allting fungerar som det skall.

Utöver det så kommer Lars från Spacemetric berätta om Swea, Rymdstyrelsen nya portal,  för åtkomst av Sentinel data. Geografiska infromationsbyrån var med och gjorde kravspecen för den.

Kartdagarna 2017 sammanfattar vårt första år på ett bra sätt.

 

 

Vi karterar i 3D

Den 25/10 lanserade Lantmäteriet nya höjddata över delar av Sverige. Höjdinformation bygger på matchning av flygfoton och den spektrala informationen från bilderna är kopplad till höjdpunkterna och utgör ett viktigt stöd vid klassning och kartering.

I ett exemplet nedan nedan har vi karterat enskilda träd med klassningsalgoritmer i segmenteringsverktyget eCognition. I bilden nedan kan man se att alla träd inte är identifierade fast man i flygbilden ser att det finns. Det beror bilderna är tagna tidigt på våren, innan löven spruckit ut. För trädkartering är bilderna från växtsäsong mycket bättre. Det blir i exenmplet okså tydligt att bildmatchning ger information om trädens faktiska position medan trädkronorna ofta är förskjutna i sidled i ett ortofoto. Det beror på att bilden projicerats på en markmodell och inte en ytmodell.

 treemap_3d

Geografiska informationsbyrån erbjuder analyser och karteringar baserade på lantmäteriets nya höjdinformation i kombination med laserdata från Nationell Höjdmodell och information från andra källor.

Kontakta oss för mer information och offert.

 

We map forest

Forest mapping is at the heart of what we do at Geografiska informationsbyrån. As forest comprise vast areas it is as made for remote sensing and EO. Forest information can be produced for a wide range of costumers with different information needs. It might be an investor who wants to learn more about the background of the company and the natural assets it possess, a NGO investigating the exploitation of natural resources in a far off region or a company that wants to follow up harvests or other forestry practices within it’s own holdings.

timber_roadsSentinel 2 mosaic over parts of Liberia displaying the emergence of a timber road network and the subsequent partial harvest of the tropical forest.

In som geographic regions the optical sensors on Sentinel 2 and related satellites mostly detect the light reflected by clouds. In those regions Sentinel 1 is an interesting alternative with active radar, penetrating clouds and revealing the situation on the ground . Palm oil plantations in Indonesia can for example be monitored in an efficient way with Sentinel 1. Giving good opportunities to display if the pal oil produced comes from a sustainable source or from areas with past or ongoing deforestation.

sumatraSentinel 1 image over parts of Sumatra displaying both natural forest and palm oil plantations, shrimp paddies and the Taman National Park.

For detection of forest damage a combination of optic and radar satellite data is useful. With optic data changes in greenness and leaf area can be detected and small changes in both health and caused by management can thus be monitored.  Radar data can be used to detect and estimate the effects of wind throws even if the sky continues to be cloudy as often during winter and autumn.

windthrowsClearings of different sizes displayed with a plant phenology index at a test site in mid Sweden.

With very high resolution imagery the status of individual trees can be monitored and single tress detected an mapped. This is of interest for both forestry and park management. In combination with lidar data more information can be extracted and presented as texture and height are important information distinguishing between trees, shrubs and other vegetation.

TradkarteringTrees mapped in the southern Swedish city Jönköping, displaying the analytical strength in the combination of EO and lidar data.

 

 

Vi kan geodata

Behöver ni veta mer om geodata? Vi berättar om de senaste trenderna. 

 • Vilka data som tillgängliggörs av Svenska myndigheter och hur de kan användas
 • Big Data och koppling till geografisk analys
 • Copernicus och fria satellitdata
 • Laserdata och möjligheter med 3D
 • Crowd sourcing av bilder, data och kartering
 • Riskanalys och klimatförändringar

 Vi erbjuder lunchseminarier och workshops för att

 • Stärka er kompetens inom geodata och dess användning
 • Väcka tankar om hur ni kan nyttja denna information som
  stöd för bättre bedömningar, nu och i framtiden
 • Informera om vägar för att på ett enkelt och smidigt sätt tillgodogöra sig informationen

Vill du veta mer och diskutera en lösning för din organisation?
Kontakta Sara, Tobias eller Gregerkontakt@geografiskainformationsbyran.se och besök gärna www.geografiskainformationsbyran.se

We map water

Water can be mapped for several reasons and in several different ways.
Together with WSP has Geografiska informationsbyrån mapped the surface area of hydro power reservoirs in northern Sweden. This was done as part of analysis of the current water volume in the reservoirs and can be done on a regular basis to monitor the potential supply potential of hydro energi.

Namnlös

For the Swedish Geological Survey, SGU,   Geografiska informationsbyrån has  developed a method to detect ditches and other hydrological disturbances in Swedish peatlands. The method is based on lidara data and atomated analyses of the Swedish National Height model with a spatial resolution of two meters.

Namnlös2

Risk of flooding can be mapped with to create risk maps for spatial planning and insurance  companies, e.g.. The map below is a flood risk map over Järfälla municipality north of Stockholm based on the 2m National Height grid of Sweden.

The future extent of water can be mapped, e.g. for the since more than 100 years planned and debated Stiegler´s Gorge reservoir and hydropower dam in Tanzania, cutting of the Rufiji river and if built creating a huge inland water body in the Selous  wilderness. The analysis was made in GEE.

stieglers

Mapping water can lead to mapping of none water. Oil plattforms in the North Sea are distinkt in the Sentinel 1 data. Water is dark and the platforms are bright as stars on a night sky in August.

riggs

Sometimes the water is ubstructing the mapping as is the case of habitat mapping in coastal waters. Sentinel 2 data is a excellent base for habitat mapping in clear waters, and can be used habitat mapping even in Swedish waters.Namnlöst

 

We map cities

Geografiska informationsbyrån has together with EIA experts at Calluna mapped the City of Jönköping in southern Sweden. Focus of the mapping was trees and the ecological values associated with trees and forest in relation to the planning for the high speed railway ostlänken.

Jönköping

Infrared aerial ortho imagery was used together with Lidar and vegetation data. Object based classification methods was used to increase the resolution of the vegetation data and to extract information that was missing. One of the results are delineation of tree crowns of city trees and areas with trees, valuable information for ecologist and arborists working with city trees, connectivity and green infrastructure within cities.

Tradkartering

Object based methods can be successfully used both to identify individual trees and to differentiate between forest stands with different species and tree crown characteristics.

golfbana.png

The mapping was done with a state of the art processing chain based on a combination of open source software such as QGIS and Fusion together with Ecognition for segmentation and object based classification.

The methods can in addition to identification of trees be used to count cars at parking lots, ships in harbors and containers at freight terminals or to assess the growth of forest plants at plantation sites.

Temperaturreglering

Geografiska informationsbyrån presenterade C/O City och arbetet med ekosystemtjänster och temperaturreglering på två konferenser under våren 2016. På Arbeta smart inom planering och byggande som ULI arrangerade gjordes det tillsammans med Louise Hård af Segerstad från Albaeco och på Kartdagarna presenterade Tobias Edman själv.

I arbetet med temperaturreglering har vi använt Google Earth Engine för att skapa en tjänst som snabbt och enkelt identifierar de varmaste och svalaste platserna i en stad eller i ett landskap. Sammanfattningsvis är svarta tak varma, vatten och skog svala.

Namnlöst 7

 Kontakta oss för mer information och offert.

Mapathon på Götgatan 15

Den 13 maj är det dags för Mapathon på Götgatan 15, det börjar klockan 9 på morgonen och fortsätter hela dagen. Det är bara att droppa in om man vill göra en insats. Det krävs dock en anmälan på mapathon.splashthat.com, för att vi skall veta hur många som kommer.

 

Ett Mapathon är ett event för nykartering eller förbättring av kartdata i områden med behov av uppdaterade data. Begreppet är myntat av Open Street Map och är ett sätt att formalisera den frivilliga karteringen som är grunden bakom Open Street Map och att skapa en social miljö för kartering.

mapathon

Missing Maps, initierat av det Amerikanska  och Brittiska Röda Korset, Humanitarian Open Street Map Team och Läkare utan Gränser, syftar till att skapa ett tillförlitligt kartunderlag i områden i behov av humanitära insatser.

Karteringen delas upp i två delar:

1) kartering i prioriterade områden utförd av volontärer över hela jorden, som följs upp med,

2) lokala insatser för att namnsätta och kontrollera genomförda karteringar.

Som en del av volontärernas kartering anordnas Mapathons.

Det som behövs för ett Mapathon är en vilja att förbättra världen, bra internetuppkoppling, och kunskap om flyg- eller satellitbildstolkning.

Allt det finns på Geografiska informationsbyrån, Götgatan 15.

 

 

Copernicus and Sentinel data

Den 9 november berättade Tobias om Copernicusprogrammet på Kartografiska sällskapets seminarium om fotogrametri och fjärranalys.

Copernicus är ett samarbete mellan ESA och EU med syfte att samla in information kring vår miljö och att följa statusen i jordens ekosystem samt att samla in information kring katastrofer och för EU:s säkerhetsarbete.

Bild05

Inom Copernicus har sex olika teman identifierats: land, hav, atmosfär, naturolyckor, säkerhet och klimatförändring. Det är sex teman som är nära kopplade till varandra och som inte helt går att separera. inom varje tema finns ett antal produkter som kommer produceras och tillgängliggöras via temaspecifika portaler.

Den data som Copernicus produkterna bygger på skall i första hand samlas in med satelliter i Sentinelserien. Sammanlagt blir det 6 olika sorters satelliter som samlar in data om den fysiska världen på ett stortantal olika sätt. Några av sensorerna är aktiva, c-bandsradar på på Sentinel-1 och höjdmätare på Sentinel-3. Andra är passiva och de fångar in data i stort antal separata färgkanaler för att kunna ge information om allt från alger i vatten och vegetation på land till atmosfärens sammansättning och mängden kväveoxider i fartygens avgaser. Data från Sentinelsatelliterna kommer göras publikt tillgängliga utan kostnad.

Det finns en stor mängd applikationer för både de färdiga produkterna och  för de data som kommer tillgängliggöras från de olika satelliterna. Det kan röra sig om att följa utvinningen av jordartsmineraler i det innersta Kongo, sättningar i berget till följd av gruvdrift i Lappland, tillgången till vatten och bete för Australiensiska biffkor eller övervakning av sjöfart i sydkinesiska havet och konstruktionen av nya öar där. Överallt där det finns mänsklig aktivitet kommer den kunna följas med de sensorer som finns på Sentinelsatelliterna. Det är bara vår innovationskraft och kundernas behov som sätter gränserna.

Bild12