Do you need an agtech platform

We offer access to the eoMapper platform as a branded plattform tailored to the needs of your organisation.

eoMapper is an agtech platform with true global coverage, we deliver farm management  insights for every field at a global level. No preprocessing or data ordering are necessary, the data of the farmer is processed and delivered within minutes field boundary registration.

The functionality is open for tests at eomapper.com and data can be viewed and analysed freely. Functionality like prescription file download starts at 1$.

The benefits of eoMapper are:

  • In house cloud and cloud shadow filter (exclude clouds were other include them)
  • Farmer focus with farm and field in the centre
  • Flexible design, easy to modify
  • All Sentinel-2 data are made available
  • Prescription files to most common formats
  • True global functionality

If the functionality of eoMapper is of interest to your organisation we offer access to a tailored and branded plattform or the opportunity to invest in the development of the eomapper plattform.

If interested, please contact tobias.edman@geografiskainformationsbyran.se.

 

New functionality in eoMapper

Since the start in May we have consequently added new functionality to the eoMapper platform. The cloud shadow detection has been improved and shadows that occur in other services images are eliminated with eoMapper. More export formats have been added to facilitate the use together with more hard- and software.

In the latest release we focused the interface towards the farm and the fields as well as made it possible to make the analysis on any cloud free Sentinel 2 data image for the field and to compare the vegetation indices from different dates making it possible to follow the development of the crop.

Test for your self and follow the development at field level for the last three years at eoMapper.

Forest analyses made easy -eoMapper

It is quite easy to make forest analyses with eoMapper, the online tool for precision cultivation, forestry and urban development.

Skärmavbild 2017-05-12 kl. 20.16.33

Go to www.eomapper.com  and create an account. This is necessary for us to save your processes for future use.Skärmavbild 2017-05-12 kl. 20.16.46

Select to start a new process, in this case change detection for clear cuts between 2016 and 2017.

Skärmavbild 2017-05-12 kl. 20.17.00

Draw a field boundary by clicking the vertexes and dubble klick to close the polygon. Do not make it to large as the processing time might be long.Skärmavbild 2017-05-12 kl. 20.34.15

Name the polygon as you please.

Skärmavbild 2017-05-12 kl. 20.34.26

Start the process and the available imagery over the area will be processed to identify areas that have been clear cut.

Skärmavbild 2017-05-12 kl. 20.17.17

If there are sufficient amount of available data the results of the change analyses will be displayed in red.

Skärmavbild 2017-05-12 kl. 20.17.40

Now yo can order the identified clear cut areas and download them as shape files or in geoJson format. The processes are also available by API.

Skärmavbild 2017-05-12 kl. 20.17.49

Please contact Geografiska informationsbyrån if you have any questions, are interested in API access or have suggestions of improvements.

Precision farming made easy -eoMapper

It is quite easy to make analyses for farm management with eoMapper, the online tool for precision cultivation, forestry and urban development.

Skärmavbild 2017-05-12 kl. 20.16.33

Go to www.eomapper.com  and create an account. This is necessary for us to save your processes and field geometries for your future use.Skärmavbild 2017-05-12 kl. 20.16.46

Select to start a new process, in this case ‘Precision Farming’.

Skärmavbild 2017-05-13 kl. 17.00.52

Chose to draw a field boundary line, in Sweden there is the alternative to use agricultural block, i.e. LPIS geometries.

Skärmavbild 2017-05-13 kl. 17.03.08

Draw a field boundary, in this case half a quarter north of Presho in South Dakota, by clicking the vertexes so the line follows the field boundary and dubble klick to close the polygon.

Skärmavbild 2017-05-14 kl. 00.20.36

Name the polygon as you please, in this case Presho, but it could be your Farm name and a number. Press save.

Skärmavbild 2017-05-14 kl. 00.21.49.png

Start the process and the available imagery over the area will be analysed and cloud free images identified. The processes are made with Google Earth Engine and usually take under 1 minute to finalize. For the half quarter north of Presho there are five available images from April 1 2016 until now. At the moment only the latest scene is processed to a vegetation index (MSAVI2). Development to be able to chose between the images, to make time series analysis and for comparison between different years is on the way.

The vegetation index is shown with a brown to green legend showing bare land to lush vegetation. Use you local knowledge and decide which amount of Nitrogen that should be used per hectare dependent on the greenness of the vegetation. In this case the figures are filled for an extra spring nitrogen application. The greenest areas are considered to need less Nitrogen and more the lower the index become, the lowest index are considered to be to sparse and no fertilizer will be applied. This is hypothetical and local knowledge must be applied. Klick the next button to process the index to a Nitrogen load map.

Skärmavbild 2017-05-14 kl. 19.40.15

The proportion of Nitrogen in the fertilizer can be changed and the load will be adequately recalculated. Press order for prescription file alternatives.

Skärmavbild 2017-05-14 kl. 19.54.52

Press ‘Ladda ner’ to download the results in the preferred format.

Skärmavbild 2017-05-14 kl. 20.01.44

We will continuously add functionality to the service, focusing on the needs of grain farmers globally.

Please contact Geografiska informationsbyrån if you have any questions, are interested in API access or have suggestions of improvements.

Innovativ informationsinhämtning med drönare och satellit

Geografiska informationsbyrån har beviljats stöd för att bild en innovationsgrupp med syfte att undersöka möjligheterna att ta fram en effektiv och tydlig process för informationsinhämtning om mark- och grödtillstånd i jordbruksmark med en kombination av industridrönare med högkvalitativa flygbildskameror och fria satellitdata från Copernicusprogrammet.

Stödet delas ut av Jordbruksverket och är en del av satsningar finansierade av Europeiska jordbruksfonden och avser innovationer inom området att återställa, bevara och främja ekosystem kopplade till jordbruk, trädgård och rennäring.

.EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg

Kartdagarna 2017

Imorgon är det dags för Kartdagarna 2017. En sådan där tillställning som bara kommer, plötsligt är det dags att leverera, även om tiden inte riktigt finns.

Imorgon tisdag skall Sara, Johnnie och Greger hålla ett mini-Mapathon för att hjälpa Läkare utan gränser med kartunderlag. Kommer ni tidigt och saknar någon vettig sysselsättning så är det bara att hugga in. Ni hittar dem klockan 9 i Mältaren.

Samtidigt kommer Tobias vara med på en workshop om Grön Infrastruktur, analyser och underlag och hur detta kan integreras i planprocessen. Workshopen hålls i Tunnbindaren tillsammans med Magnus och Anna från Calluna.

På onsdag berättar Greger om hur man kan processa och visualisera stora rastermängder i samarbete med Pitney Bowes och MapInfo.

På torsdag presenterar Sara eoMapper, en tjänst för skogs och jordbruk som Geografiska informationsbyrån har tagit fram i samarbete med Södra Kartfabriken. Det är en betaversion så vi håller tummarna för att allting fungerar som det skall.

Utöver det så kommer Lars från Spacemetric berätta om Swea, Rymdstyrelsen nya portal,  för åtkomst av Sentinel data. Geografiska infromationsbyrån var med och gjorde kravspecen för den.

Kartdagarna 2017 sammanfattar vårt första år på ett bra sätt.

 

 

Vi karterar sjöfart

Copernicusprogrammets Sentinel-1 data möjliggör uppföljning av flera aspekter av sjöfart och är inte beroende av molnfrihet. Bilderna nedan visar den samlade informationen från september till och med december 2016.

Bilden nedan visar hur fisket utanför Skagen koncentreras till den östliga läsidan i ganska direkt anslutning till hamnen. Alla som har angjort Skagen med segelbåt vet att det kan vara ganska trångt mellan trålarna.

fiske_skagen

Utanför Preemraff vid brofjorden ligger oljetankers ibland och väntar på att få lossa olja. Oftast lägger de sig i lä av Bohus Malmön, men ibland också innanför Lindholmen i lä av Kornöarna som ligger utanför Lysekil.

angoring_brofojorden

Det är desto trängre i Engelska kanalen där alla trafik till Nordeuropeiska hamnar samsas med vindkraftverk och färjetrafik. Trafiken är strikt reglerad med tydliga angöringsområden, avgränsade och separerade farleder och täta vindkraftparker. Båtarna ligger inte och väntar på redden för lossning och lastning, de ankrar upp långt utanför kusten.

engelska_kanalen

Båtar som väntar på att få angöra den stora hamnen i Antwerpen och båttrafiken som klyver angöringspunkten i två delar.

engelskakanalen_angoring_farled

175 vindkraft i Themsens utlopp med strikt geometriskt mönster och likartad radarreflektion från rotorblad och torn.

vindkraft_themsen

Även i Kertjsundet mellan Svarta havet och Azovska sjön är båtrafiken reglerad med tydliga områden för angöring och ankring i väntan på passage av brobygget mellan Ryssland och Krim.kertjsundet

Ankringsplatsen i Azovska sjön är tydligt uppdelad för att ge plats för farleden, men trafiken är inte lika intensiv som från hamnen i Antwerpen ovan.  De enskilda skeppen är tydligt urskiljbara och man se blommönster som tyder att skepp har legat förankrade på samma punkt under ett flertal satellitpassager.

azovska_sjon

eoMapper in development progress

Geografiska informationsbyrån (GiB) develop eoMapper based on the Google Earth Engine capacity of satellite data management and processing. eoMapper is a platform for downstream Earth Observation (EO) services. The base is cloud processing and storage giving access to cloud free data over client’s areas of interest.For the initial phase two downstream sectors are targeted for implementation:

 

1. Precision farming

2. Forest management
The large amount of freely available EO data is a great opportunity for data analysis and EO service production. The services that will be offered on eoMapper are selected for their technical maturity and potential to be implemented with a high degree of automation. The services will solve real problems in clients’ operations at affordable prices.

Namnlöst 2

As a complement to eo-data, eoMapper will offer UAV imagery processing capacity. UAV imagery is a good complement to satellite imagery as data can be captured over small areas, on demand, at low cost and cloud independent.

We map forest

Forest mapping is at the heart of what we do at Geografiska informationsbyrån. As forest comprise vast areas it is as made for remote sensing and EO. Forest information can be produced for a wide range of costumers with different information needs. It might be an investor who wants to learn more about the background of the company and the natural assets it possess, a NGO investigating the exploitation of natural resources in a far off region or a company that wants to follow up harvests or other forestry practices within it’s own holdings.

timber_roadsSentinel 2 mosaic over parts of Liberia displaying the emergence of a timber road network and the subsequent partial harvest of the tropical forest.

In som geographic regions the optical sensors on Sentinel 2 and related satellites mostly detect the light reflected by clouds. In those regions Sentinel 1 is an interesting alternative with active radar, penetrating clouds and revealing the situation on the ground . Palm oil plantations in Indonesia can for example be monitored in an efficient way with Sentinel 1. Giving good opportunities to display if the pal oil produced comes from a sustainable source or from areas with past or ongoing deforestation.

sumatraSentinel 1 image over parts of Sumatra displaying both natural forest and palm oil plantations, shrimp paddies and the Taman National Park.

For detection of forest damage a combination of optic and radar satellite data is useful. With optic data changes in greenness and leaf area can be detected and small changes in both health and caused by management can thus be monitored.  Radar data can be used to detect and estimate the effects of wind throws even if the sky continues to be cloudy as often during winter and autumn.

windthrowsClearings of different sizes displayed with a plant phenology index at a test site in mid Sweden.

With very high resolution imagery the status of individual trees can be monitored and single tress detected an mapped. This is of interest for both forestry and park management. In combination with lidar data more information can be extracted and presented as texture and height are important information distinguishing between trees, shrubs and other vegetation.

TradkarteringTrees mapped in the southern Swedish city Jönköping, displaying the analytical strength in the combination of EO and lidar data.