Syrien -ett land i brand

Det började brinna i Syrien under 2012; det hade brunnit förut också, men inte lika mycket som nu. Omfattningen av bränderna kan man följa både på Google Earth och på Nasas brandtjänst FIRMS.
2010                                                            2011
2012                                                            2013
brand_2012   brand_2013
På Firms, bilderna ovan, ser man tydligt hur mängden bränder ökar markant under 2012, speciellt är det skogsområden söder om gränsen till Turkiet, norra Latakiaprovinsen som brinner, men till delar även söder om Homs. 2013 är det stora delar av västra Hamaprovinsen som står i brand. I Latakia är det skog som brinner, bilden nedan är över ett område runt  35°51’8.02″N och  36° 1’44.20″O. De bruna områdena är skog som har brunnit och de gröna är kvarstånds skog.
brand_ge_2012
I västra Hama är det inte skog som brinner, där brinner fält och städer. Tittar man närmare på Homs i Google Earth, så möts man av en stad i ruiner.
Röken från ett brinnande hus syns tydligt i Google Earth på bilderna från 2012-08-29 på  34°44’6.47″N och  36°42’38.53″O. Rasmassorna från närliggande hus har spridit sig över gatorna.
2012-08-29
Homs_29812_brand
Följer man röken så kommer man till ett område som inte drabbats av samma förödelse ännu. 2014 är även det området området demolerat. Positionen är  34°44’8.45″N och  36°42’58.21″O. Förödelsen är fullständig.
2012-08-29                                               2014-04-03
 
Det är väldigt mycket väldigt högupplösta bilder över Syrien från 2014, men från 2015 är setnästan inga alls. Det finns några på gränsen mot Turkiet, men det är för att bilderna till största delen är tagna över Turkiet. Därför kan man inte se vad som har hänt i tills exempel Kobane, men man kan hitta spår efter strider i Damaskus. Bilden nedan är från 2014-04-03 den också och visar fullständigt demolerade hus. Det kan naturligtvis bero på annat än inbördeskrig. Men att det brinner i Syrien och att många har anledning att fly det kan vi se med hjälp av satellitbilder och analyser
2013-08-27                                           2014-04-03

Tobias Edman

tobias

Tobias Edman är Filosofie Doktor i Biologi.

Tobias arbetar med hållbar markanvändning, geografisk innovation och öppna data tillsammans med både nationella och internationella organisationer.

För närmare information om projekt som Tobias varit delaktig i och hans CV rekommenderar vi en närmare titt på Tobias Edmans profil på LinkedIn. För kontakt maila tobias.edman@geografiskainformationsbyran.se eller ring 070-52 00 746.

Vill du träffas och prata innovation och geodata så är du välkommen att boka in Tobias på Doodle.

Greger Lindeberg

greger

Greger Lindeberg är Filosofie Doktor i  Geologi.

Greger arbetar med klimatanpassning, geologi, hydrologi och naturrelaterade risker för tillämpningar inom samhällsplanering och riskbedömning.

För närmare information om projekt som Greger varit delaktig i och hans CV rekommenderar vi en närmare titt på Greger Lindebergs profil på LinkedIn. För kontakt maila greger.lindeberg@geografiskainformationsbyran.se eller ring 070-52 00 806.

Sara Wiman

Sara Wiman

Sara Wiman är Civilingenjör med inriktning mot Lantmäteri.

Sara arbetar med utveckling inom teknikområdena GIS och fjärranalys för bland annat urban 3D-modellering, markanvändningskartering och förändringsanalyser.

För närmare information om projekt som Sara varit delaktig i och hennes CV rekommenderar vi en närmare titt på Sara Wimans profil på LinkedIn. För kontakt maila sara.wiman@geografiskainformationsbyran.se eller ring 070-52 00 912.

El Chapo -en tunnel sedd från ovan

Det var när Erik de la Reguera skrev om el Chapos flykt i DN den 16:e juli i år som jag insåg att tunnelmynningen borde synas på satellit. Tre miljoner kilo jord motsvarande 200 lastbilar trollar man inte bort.

Fängelset som el Chapo ”kortisen” rymde från ligger i Santa Juana utanför Toluca.

Mer precist på följande koordinater:

19°25’13,51″N och 99°44’54,52″V

Tunneln beskrevs som en dryg kilometer lång vilket minskade sökradien avsevärt, efter en närmare titt på Google Earth begränsades sökning ytterligare av att det ligger både en damm och bebyggda områden i fängelsets omgivning. Med Googles verktyg för historiska bilder går det att konstatera att det den 9 juni och 26 februari 2015 finns ett hus med en stor gårdsplan 1,4 kilometer sydväst om fängelset på en plats där det var åker  den 16 februari 2014, misstänkt eller hur.

prison prison2

Formen på huset stämmer överens med bilderna i bland annat

http://edition.cnn.com/videos/world/2015/07/15/new-video-el-chapo-escape-tunnel-valencia-dnt-erin.cnn/video/playlists/joaquin-el-chapo-guzmans-second-prison-escape/

och har också identifierats av the Daily Mail i en artikel med till delar samma innehåll som den här bloggposten, vilket jag inte visste när jag började skriva.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3160672/Satellite-images-reveal-extent-Mexican-drugs-kingpin-El-Chapo-s-astonishing-escape-prison-mile-long-tunnel-year-making.html

På bilderna nedan ser man tydligt husen vid själva tunnelmynningen,åkern som låg där innan men även att det flyttats en väg mellan februari och juni 2015 och att aktiviteten har varit intensiv.

tunnelmynningTunnelmynning2tunnelmynning3

Hur länge höll då detta på och när byggdes tunnelmynningen? Det intresserade mig. Google Earth och artikeln i the Daily Mail ger inget svar, men om man går till Googles Earth Engine och laddar upp 8 dagars kompositen av Landsat 8 och tittar på de röda och till infraröda banden, gärna i kombination 5,6,4:) så kommer är den första molnfriabilden utan byggnad från 12 till 20 juli 2014 medan bilden efter har en tydlig signal som tyder på att vegetationen tagits bort. Tecken på att det stora upplaget används är tydliga först i december 2014. Bygget pågick alltså i nästan ett år och tunnelgrävning i över ett halvår.

ls8 ls82 ls83

Hela förloppet är möjligt att följa med satellitbilder, det hade nästan gått i realtid även om det med Landsat 8 bara går att tolka om man vet vad signalen beror på.

 

Tobias Edman

Frihet att brinna

Sedan två och en halv vecka är jag egen företagare, stolt ägare och inspirerad partner. Tillsammans med två vänner och kollegor, Sara och Greger, har jag startat och påbörjat processen att skapa Geografiska Informationsbyrån. Bara namnet gör mig nervös, det lovar något, det tvingar och formar oss. Det kräver att vi är noggranna och seriösa samtidigt som det ger möjlighet till ironi, humor och självdistans.

Än så länge är friheten fantastisk, vi har ett lounge-medlemskap på Epicenter Stockholm, inga fasta platser, inga fasta tider och inga krav på tidsredovisning eller debitering. Vårt mål och vår uppgift är att skapa det vi brinner för. När den tiden kommer, när formandet bär frukt och leveranserna till kunderna skall färdigställas kommer tidsredovisningen bli viktig, närvaron nödvändig och debiteringen i fokus. Men nu är vi i brand, i brand för kunder, i brand för affärer, i brand för geodata, satellitbilder och algoritmer; vi är i brand för Geografiska Informationsbyrån.

Med hjälp av Olle Torgny har vi tagit fram ett varumärke, stött och blött allt det vi är och sökt ett sätt att kondensera ner detta i en form eller ett koncept. Hur mycket är namnet, hur mycket är innehållet. Hur mycket skall vi vara som medverkande i filmen Tinker Tailor Soldier Spy och hur mycket skall vi signalera cutting edge och geodata-innovation. En intressant och spännande erfarenhet för förstagångs-entreprenörer i brand.

På den här platsen kommer vi beskriva våra projekt visioner och drömmar. Det kommer vara mycket satellitbilder och miljö, massor av geodata och innovation, små utredningar av rent intresse -allt det som vi brinner för.

Tobias Edman