Innovativ informationsinhämtning med drönare och satellit

Geografiska informationsbyrån har beviljats stöd för att bild en innovationsgrupp med syfte att undersöka möjligheterna att ta fram en effektiv och tydlig process för informationsinhämtning om mark- och grödtillstånd i jordbruksmark med en kombination av industridrönare med högkvalitativa flygbildskameror och fria satellitdata från Copernicusprogrammet.

Stödet delas ut av Jordbruksverket och är en del av satsningar finansierade av Europeiska jordbruksfonden och avser innovationer inom området att återställa, bevara och främja ekosystem kopplade till jordbruk, trädgård och rennäring.

.EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg

We map farmland

At www.eoMapper.com we deliver the latest cloud free Sentinel 2 imagery for precision farming and and agricultural management where ever you need it.

Skärmavbild 2017-04-27 kl. 21.56.03

Powered by Google Earth Engine and utilizing the free data of the Copernicus program eoMapper deliver up to date vegetation indices and prescription files globally. Explore a new world of data at www.eomapper.com.

eomapper

Made by Earth Observation professionals for managers and practitioners at small to large farm enterprises.

 

Geografiska informationsbyrån i ESA BIC

Idag har Geografisk informationsbyrån blivit antaget till ESA-BIC Sverige som ett av 8 start-up företag med potential att förändra användningen av rymdteknik i Sverige och globalt.

Geografiska informationsbyrån deltar med konceptet eoMapper.

eoMapper använder satellitbilder och smarta dataanalyser så att lantbrukare, markägare och -förvaltare enkelt kan skapa sig överblick över sina verksamheter och innehav. Rätt åtgärder kan sättas in på rätt ställe och vid rätt tidpunkt. Skogsmaskiner kan åka direkt till insektsskadade bestånd, virkesköpare kan identifiera avverkningsmogen skog och lantbrukare kan sprida näring där den gör som mest nytta.

dalby

eoMapper skapar värde och förbättrar lönsamheten med detaljerade beslutsunderlag och kontinuerligt uppdaterad data.

Frihet att brinna

Sedan två och en halv vecka är jag egen företagare, stolt ägare och inspirerad partner. Tillsammans med två vänner och kollegor, Sara och Greger, har jag startat och påbörjat processen att skapa Geografiska Informationsbyrån. Bara namnet gör mig nervös, det lovar något, det tvingar och formar oss. Det kräver att vi är noggranna och seriösa samtidigt som det ger möjlighet till ironi, humor och självdistans.

Än så länge är friheten fantastisk, vi har ett lounge-medlemskap på Epicenter Stockholm, inga fasta platser, inga fasta tider och inga krav på tidsredovisning eller debitering. Vårt mål och vår uppgift är att skapa det vi brinner för. När den tiden kommer, när formandet bär frukt och leveranserna till kunderna skall färdigställas kommer tidsredovisningen bli viktig, närvaron nödvändig och debiteringen i fokus. Men nu är vi i brand, i brand för kunder, i brand för affärer, i brand för geodata, satellitbilder och algoritmer; vi är i brand för Geografiska Informationsbyrån.

Med hjälp av Olle Torgny har vi tagit fram ett varumärke, stött och blött allt det vi är och sökt ett sätt att kondensera ner detta i en form eller ett koncept. Hur mycket är namnet, hur mycket är innehållet. Hur mycket skall vi vara som medverkande i filmen Tinker Tailor Soldier Spy och hur mycket skall vi signalera cutting edge och geodata-innovation. En intressant och spännande erfarenhet för förstagångs-entreprenörer i brand.

På den här platsen kommer vi beskriva våra projekt visioner och drömmar. Det kommer vara mycket satellitbilder och miljö, massor av geodata och innovation, små utredningar av rent intresse -allt det som vi brinner för.

Tobias Edman