Geografiska informationsbyrån är återförsäljare för Sentera

Sentera utvecklar och producerar både sensorer, UAV:er och mjukvara för bildhantering och beslutstöd.

Geografiska informationsbyrån är stolta återförsäljare av.

FieldAgent

FieldAgent är en mjukvara för hantering av UAV-bilder som går att använda direkt i fält. Med quickstitchfunktionen placeras UAV-bilderna på rätt position och statusen på grödan och behovsåtgärderna kan bedömas mot sin faktiska position. Det gör att programvaran inte kräver någon internetuppkoppling för att gå från datainsamling till åtgärd. Eftersom datamängderna lätt kan bli mycket stora med flera Gb data bara från enflygning så möjliggör det analys på ett helt annat sätt en konventinella molnbaserade tjänster, eller tjänster som är beroende av dyra fotogrametriska programvaror.

FieldAgent_Release_PR_blog

FieldAgent finns också med mobilapp för tillgängliggörande av bilder och planering av flygningar och datainhämtning.

Sensorer

Senteras sensorer är utrymmeseffelktiva och prisvärda och fungerar tillsammans med ett sort antal olika UAV:er, bland annat DJI:s olika quadrokoptrar.

Sensor_Family_A_6in-500x500

Den minsta sensorn ’Precision’ är specialdesignad för att inhämta vegetationsinformation och finns i två varianter, en för NDVI och en för NDRE. Två index som används för olika delar av grödans tillväxt och mognadsfaser.

Den större sensorn ’Double 4k’ tar RGB bilder 4k video och olika kombinationer av NIR och RedEdge. Det ger utrymme för ett större antal vegetationsindex och att inhämta flera index under  samma flygning.

Den största sensorn ’Quad’ tar RGB bilder och har en sensor per band för tre olika RedEdge och nära infraröda band. Det ger oöverträffad kvalitet för vegeteationskartering och är ett val för den professionella drönarpiloten.

New functionality in eoMapper

Since the start in May we have consequently added new functionality to the eoMapper platform. The cloud shadow detection has been improved and shadows that occur in other services images are eliminated with eoMapper. More export formats have been added to facilitate the use together with more hard- and software.

In the latest release we focused the interface towards the farm and the fields as well as made it possible to make the analysis on any cloud free Sentinel 2 data image for the field and to compare the vegetation indices from different dates making it possible to follow the development of the crop.

Test for your self and follow the development at field level for the last three years at eoMapper.

New cloud filter implemented in eoMapper

New state of the art cloud and cloud shadow filter is implemented in eoMapper service for precision agriculture and farm decision support. The left side image is the satellite data over fields north of Uppsala from August 22 and the right side images display the vegetation index based on data from August 22 from a free with cloud free data and from August 20 for the neighbouring field with clouds at the latest date.

Cloud shadows are handled with a multi temporal approach and do not effect the vegetation indices, a great improvement compared to other services. The images with the cloud shadow is from August 22 and the selected image for the field is from August 20.

Forest analyses made easy -eoMapper

It is quite easy to make forest analyses with eoMapper, the online tool for precision cultivation, forestry and urban development.

Skärmavbild 2017-05-12 kl. 20.16.33

Go to www.eomapper.com  and create an account. This is necessary for us to save your processes for future use.Skärmavbild 2017-05-12 kl. 20.16.46

Select to start a new process, in this case change detection for clear cuts between 2016 and 2017.

Skärmavbild 2017-05-12 kl. 20.17.00

Draw a field boundary by clicking the vertexes and dubble klick to close the polygon. Do not make it to large as the processing time might be long.Skärmavbild 2017-05-12 kl. 20.34.15

Name the polygon as you please.

Skärmavbild 2017-05-12 kl. 20.34.26

Start the process and the available imagery over the area will be processed to identify areas that have been clear cut.

Skärmavbild 2017-05-12 kl. 20.17.17

If there are sufficient amount of available data the results of the change analyses will be displayed in red.

Skärmavbild 2017-05-12 kl. 20.17.40

Now yo can order the identified clear cut areas and download them as shape files or in geoJson format. The processes are also available by API.

Skärmavbild 2017-05-12 kl. 20.17.49

Please contact Geografiska informationsbyrån if you have any questions, are interested in API access or have suggestions of improvements.

Precision farming made easy -eoMapper

It is quite easy to make analyses for farm management with eoMapper, the online tool for precision cultivation, forestry and urban development.

Skärmavbild 2017-05-12 kl. 20.16.33

Go to www.eomapper.com  and create an account. This is necessary for us to save your processes and field geometries for your future use.Skärmavbild 2017-05-12 kl. 20.16.46

Select to start a new process, in this case ‘Precision Farming’.

Skärmavbild 2017-05-13 kl. 17.00.52

Chose to draw a field boundary line, in Sweden there is the alternative to use agricultural block, i.e. LPIS geometries.

Skärmavbild 2017-05-13 kl. 17.03.08

Draw a field boundary, in this case half a quarter north of Presho in South Dakota, by clicking the vertexes so the line follows the field boundary and dubble klick to close the polygon.

Skärmavbild 2017-05-14 kl. 00.20.36

Name the polygon as you please, in this case Presho, but it could be your Farm name and a number. Press save.

Skärmavbild 2017-05-14 kl. 00.21.49.png

Start the process and the available imagery over the area will be analysed and cloud free images identified. The processes are made with Google Earth Engine and usually take under 1 minute to finalize. For the half quarter north of Presho there are five available images from April 1 2016 until now. At the moment only the latest scene is processed to a vegetation index (MSAVI2). Development to be able to chose between the images, to make time series analysis and for comparison between different years is on the way.

The vegetation index is shown with a brown to green legend showing bare land to lush vegetation. Use you local knowledge and decide which amount of Nitrogen that should be used per hectare dependent on the greenness of the vegetation. In this case the figures are filled for an extra spring nitrogen application. The greenest areas are considered to need less Nitrogen and more the lower the index become, the lowest index are considered to be to sparse and no fertilizer will be applied. This is hypothetical and local knowledge must be applied. Klick the next button to process the index to a Nitrogen load map.

Skärmavbild 2017-05-14 kl. 19.40.15

The proportion of Nitrogen in the fertilizer can be changed and the load will be adequately recalculated. Press order for prescription file alternatives.

Skärmavbild 2017-05-14 kl. 19.54.52

Press ‘Ladda ner’ to download the results in the preferred format.

Skärmavbild 2017-05-14 kl. 20.01.44

We will continuously add functionality to the service, focusing on the needs of grain farmers globally.

Please contact Geografiska informationsbyrån if you have any questions, are interested in API access or have suggestions of improvements.

Greenest pitch -check it out on eoMapper.com

eoMapper is developed for agtech purposes and use the power of Google Earth Engine to identify cloud free Sentinel-2 imagery globally, calculate vegetation indices and refine them to prescription files for fertilizers, pesticides or irrigation in combination with local knowledge of farmers.

Skärmavbild 2017-05-08 kl. 11.01.05

The vegetation indices could also be used to rank the pitches of the teams in the national football leagues in Europe.

#1 of the pitches investigated is Parc de Princes, home pitch of Paris Saint Germain

Skärmavbild 2017-05-09 kl. 19.24.33

Followed by #2 Estadio Santiago Bernabéu, home pitch of Real Madrid

Skärmavbild 2017-05-09 kl. 19.30.59

#3 Anfield is the home pitch of Liverpool FC

Skärmavbild 2017-05-09 kl. 20.11.06

#4 with just a glimpse through the ceiling is the Estádio do Dragão, home pitch of Porto

Skärmavbild 2017-05-09 kl. 19.52.45

#5 is Villa Park, home pitch of Aston Villa, with a significant shadow effect in the south east corner

Skärmavbild 2017-05-09 kl. 20.16.21

#6 Allianz arena, home pitch Bayern München has a semi artificial turf and hence a low vegetation index.

Skärmavbild 2017-05-09 kl. 19.42.23

#7 Stade Marcel Picot seems to be a semi artificial turf as well

Skärmavbild 2017-05-09 kl. 19.27.49

#8 Nya Parken, home pitch of IFK Norrköping is a artificial turf and has hence a vegetation index resembling bare land.

Skärmavbild 2017-05-09 kl. 23.14.11

If interested you can log in to eoMapper.com and check out your favorite teams home pitch. Hopefully there will be data available.

 

 

 

Innovativ informationsinhämtning med drönare och satellit

Geografiska informationsbyrån har beviljats stöd för att bild en innovationsgrupp med syfte att undersöka möjligheterna att ta fram en effektiv och tydlig process för informationsinhämtning om mark- och grödtillstånd i jordbruksmark med en kombination av industridrönare med högkvalitativa flygbildskameror och fria satellitdata från Copernicusprogrammet.

Stödet delas ut av Jordbruksverket och är en del av satsningar finansierade av Europeiska jordbruksfonden och avser innovationer inom området att återställa, bevara och främja ekosystem kopplade till jordbruk, trädgård och rennäring.

.EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg