Geografiska informationsbyrån är återförsäljare för Sentera

Sentera utvecklar och producerar både sensorer, UAV:er och mjukvara för bildhantering och beslutstöd.

Geografiska informationsbyrån är stolta återförsäljare av.

FieldAgent

FieldAgent är en mjukvara för hantering av UAV-bilder som går att använda direkt i fält. Med quickstitchfunktionen placeras UAV-bilderna på rätt position och statusen på grödan och behovsåtgärderna kan bedömas mot sin faktiska position. Det gör att programvaran inte kräver någon internetuppkoppling för att gå från datainsamling till åtgärd. Eftersom datamängderna lätt kan bli mycket stora med flera Gb data bara från enflygning så möjliggör det analys på ett helt annat sätt en konventinella molnbaserade tjänster, eller tjänster som är beroende av dyra fotogrametriska programvaror.

FieldAgent_Release_PR_blog

FieldAgent finns också med mobilapp för tillgängliggörande av bilder och planering av flygningar och datainhämtning.

Sensorer

Senteras sensorer är utrymmeseffelktiva och prisvärda och fungerar tillsammans med ett sort antal olika UAV:er, bland annat DJI:s olika quadrokoptrar.

Sensor_Family_A_6in-500x500

Den minsta sensorn ’Precision’ är specialdesignad för att inhämta vegetationsinformation och finns i två varianter, en för NDVI och en för NDRE. Två index som används för olika delar av grödans tillväxt och mognadsfaser.

Den större sensorn ’Double 4k’ tar RGB bilder 4k video och olika kombinationer av NIR och RedEdge. Det ger utrymme för ett större antal vegetationsindex och att inhämta flera index under  samma flygning.

Den största sensorn ’Quad’ tar RGB bilder och har en sensor per band för tre olika RedEdge och nära infraröda band. Det ger oöverträffad kvalitet för vegeteationskartering och är ett val för den professionella drönarpiloten.

Do you need an agtech platform

We offer access to the eoMapper platform as a branded plattform tailored to the needs of your organisation.

eoMapper is an agtech platform with true global coverage, we deliver farm management  insights for every field at a global level. No preprocessing or data ordering are necessary, the data of the farmer is processed and delivered within minutes field boundary registration.

The functionality is open for tests at eomapper.com and data can be viewed and analysed freely. Functionality like prescription file download starts at 1$.

The benefits of eoMapper are:

  • In house cloud and cloud shadow filter (exclude clouds were other include them)
  • Farmer focus with farm and field in the centre
  • Flexible design, easy to modify
  • All Sentinel-2 data are made available
  • Prescription files to most common formats
  • True global functionality

If the functionality of eoMapper is of interest to your organisation we offer access to a tailored and branded plattform or the opportunity to invest in the development of the eomapper plattform.

If interested, please contact tobias.edman@geografiskainformationsbyran.se.

 

New functionality in eoMapper

Since the start in May we have consequently added new functionality to the eoMapper platform. The cloud shadow detection has been improved and shadows that occur in other services images are eliminated with eoMapper. More export formats have been added to facilitate the use together with more hard- and software.

In the latest release we focused the interface towards the farm and the fields as well as made it possible to make the analysis on any cloud free Sentinel 2 data image for the field and to compare the vegetation indices from different dates making it possible to follow the development of the crop.

Test for your self and follow the development at field level for the last three years at eoMapper.

New cloud filter implemented in eoMapper

New state of the art cloud and cloud shadow filter is implemented in eoMapper service for precision agriculture and farm decision support. The left side image is the satellite data over fields north of Uppsala from August 22 and the right side images display the vegetation index based on data from August 22 from a free with cloud free data and from August 20 for the neighbouring field with clouds at the latest date.

Cloud shadows are handled with a multi temporal approach and do not effect the vegetation indices, a great improvement compared to other services. The images with the cloud shadow is from August 22 and the selected image for the field is from August 20.