Webbapplikation för synliggörande av trädens värden

20171104_fake_oakCalluna och Geografiska informationsbyrån har fått innovationsmedel från Naturvårdsverket Stadsinnovationer ”Webbapplikation för samarbete och synliggörande av trädens värden för hållbar stadsutveckling och förvaltning av stadens gröna infrastruktur”. Vi ska jobba med Anna Koffman och Magnus Tuvendal från Calluna och Solna stad samt Uppsala kommun. Tillsammans ska vi utveckla ett verktyg kring trädens värden i stadsplanering.

Syftet med projektet är att underlätta hållbar stadsplanering och effektiv förvaltning av grön infrastruktur, i det här fallet med fokus på träd och deras värden. För det ändamålet skapas en tjänst för att förädla och visualisera träddata och den gröna infrastrukturen kring dem.

Tjänsten ska bidra till ökat samarbete och förbättrade kontaktytor mellan ekologer, arkitekter, landskapsarkitekter, exploateringsingenjörer, trafikplanerare m.m. samt till medborgarnas förståelse för trädens värden. Tjänsten ska också möjliggöra förbättrad förvaltning och uppföljning av trädens ekologiska värden i konceptet grön infrastruktur.

Länk till Naturvårdsverkets sida om stödet: Stadsinnovationer