Vi karterar sjöfart

Copernicusprogrammets Sentinel-1 data möjliggör uppföljning av flera aspekter av sjöfart och är inte beroende av molnfrihet. Bilderna nedan visar den samlade informationen från september till och med december 2016.

Bilden nedan visar hur fisket utanför Skagen koncentreras till den östliga läsidan i ganska direkt anslutning till hamnen. Alla som har angjort Skagen med segelbåt vet att det kan vara ganska trångt mellan trålarna.

fiske_skagen

Utanför Preemraff vid brofjorden ligger oljetankers ibland och väntar på att få lossa olja. Oftast lägger de sig i lä av Bohus Malmön, men ibland också innanför Lindholmen i lä av Kornöarna som ligger utanför Lysekil.

angoring_brofojorden

Det är desto trängre i Engelska kanalen där alla trafik till Nordeuropeiska hamnar samsas med vindkraftverk och färjetrafik. Trafiken är strikt reglerad med tydliga angöringsområden, avgränsade och separerade farleder och täta vindkraftparker. Båtarna ligger inte och väntar på redden för lossning och lastning, de ankrar upp långt utanför kusten.

engelska_kanalen

Båtar som väntar på att få angöra den stora hamnen i Antwerpen och båttrafiken som klyver angöringspunkten i två delar.

engelskakanalen_angoring_farled

175 vindkraft i Themsens utlopp med strikt geometriskt mönster och likartad radarreflektion från rotorblad och torn.

vindkraft_themsen

Även i Kertjsundet mellan Svarta havet och Azovska sjön är båtrafiken reglerad med tydliga områden för angöring och ankring i väntan på passage av brobygget mellan Ryssland och Krim.kertjsundet

Ankringsplatsen i Azovska sjön är tydligt uppdelad för att ge plats för farleden, men trafiken är inte lika intensiv som från hamnen i Antwerpen ovan.  De enskilda skeppen är tydligt urskiljbara och man se blommönster som tyder att skepp har legat förankrade på samma punkt under ett flertal satellitpassager.

azovska_sjon