Nytt ramavtal

Geografiska informationsbyrån har tillsammans med Enetjärn natur vunnit ramavtal med Naturvårdsverket. Ramavtalet berör geografiska analyser, flygbildstolkning, bevarandebiologi och miljöekonomi. Vi ser fram emot ett spännande samarbete kring Ramavtalet och hoppas på intressanta uppdrag och fortsättning på arbetet med bland annat Grön infrastruktur och ekosystemtjänster.    

Vi karterar sjöfart

Copernicusprogrammets Sentinel-1 data möjliggör uppföljning av flera aspekter av sjöfart och är inte beroende av molnfrihet. Bilderna nedan visar den samlade informationen från september till och med december 2016. Bilden nedan visar hur fisket utanför Skagen koncentreras till den östliga läsidan i ganska direkt anslutning till hamnen. Alla som har angjort Skagen med segelbåt vet … Fortsätt läsa Vi karterar sjöfart