Mapathon på Götgatan 15

Den 13 maj är det dags för Mapathon på Götgatan 15, det börjar klockan 9 på morgonen och fortsätter hela dagen. Det är bara att droppa in om man vill göra en insats. Det krävs dock en anmälan på mapathon.splashthat.com, för att vi skall veta hur många som kommer.

 

Ett Mapathon är ett event för nykartering eller förbättring av kartdata i områden med behov av uppdaterade data. Begreppet är myntat av Open Street Map och är ett sätt att formalisera den frivilliga karteringen som är grunden bakom Open Street Map och att skapa en social miljö för kartering.

mapathon

Missing Maps, initierat av det Amerikanska  och Brittiska Röda Korset, Humanitarian Open Street Map Team och Läkare utan Gränser, syftar till att skapa ett tillförlitligt kartunderlag i områden i behov av humanitära insatser.

Karteringen delas upp i två delar:

1) kartering i prioriterade områden utförd av volontärer över hela jorden, som följs upp med,

2) lokala insatser för att namnsätta och kontrollera genomförda karteringar.

Som en del av volontärernas kartering anordnas Mapathons.

Det som behövs för ett Mapathon är en vilja att förbättra världen, bra internetuppkoppling, och kunskap om flyg- eller satellitbildstolkning.

Allt det finns på Geografiska informationsbyrån, Götgatan 15.

 

 

Kommentera