Upphandling, äntligen!

Nu är det svenska systemet för att hantera Sentineldata, CGSS, äntligen ute för upphandling, länk till upphandlingen.

Det har varit mycket jobb och vi har stött och blött formuleringar och funktioner mot varandra. Bilden av de funktioner som vi anser gör ett system bra har varit samstämmiga, men att formulera den visionen så att den blir svår att missuppfatta, att beskriva vad vi vill ha utan att detaljstyra och att sätta höga krav utan att göra det omöjligt. Det har varit svårt, men också en fantastisk resa. Då är det tur att jag har fått arbeta med fantastiska kollegor, Sara Wiman som analyserar och fokuserar helt på kundens behov och framtida möjligheter och Greger Lindeberg som ser möjligheterna med automatiserade informationsflöden och skriptbarhet.

Att få jobba med Rymdstyrelsen kring det här har varit en ynnest, så nära raketforskning man kan komma.

Hoppas att det blir så bra som vi önskar.

Tobias Edman