Upphandling, äntligen!

Nu är det svenska systemet för att hantera Sentineldata, CGSS, äntligen ute för upphandling, länk till upphandlingen. Det har varit mycket jobb och vi har stött och blött formuleringar och funktioner mot varandra. Bilden av de funktioner som vi anser gör ett system bra har varit samstämmiga, men att formulera den visionen så att den blir … Fortsätt läsa Upphandling, äntligen!