Copernicus and Sentinel data

Den 9 november berättade Tobias om Copernicusprogrammet på Kartografiska sällskapets seminarium om fotogrametri och fjärranalys. Copernicus är ett samarbete mellan ESA och EU med syfte att samla in information kring vår miljö och att följa statusen i jordens ekosystem samt att samla in information kring katastrofer och för EU:s säkerhetsarbete. Inom Copernicus har sex olika teman identifierats: land, … Fortsätt läsa Copernicus and Sentinel data

Greater Copenhagen -Construction and land development during 30 years

Time series analysis is a powerful tool to understand and interpret landscapes. Time laps videos are good ways to display the power of time series analysis. The videos below have been made with the Google Earth Engine platform and are made up of Landsat 5 and Landsat 8 imagery from the last 30 years. The dynamics … Fortsätt läsa Greater Copenhagen -Construction and land development during 30 years